Vítáme Vás na stránkách firmy Vlastimil Němec, která je stabilní českou firmou a působí na trhu od roku 1990.

     Hlavním cílem naší činnosti je spokojenost zákazníků s realizovanými službami. V současnosti se firma specializuje na spodní stavby bioplynových stanic, silážní žlaby k BPS, rekonstrukcemi a výstavbami pozemních komunikací, realizacemi ZTV, demolicemi, výstavbou ZTV, realizací základových konstrukcí k rodinným domům a jiné.

   Společnost se plně ztotožňuje se zásadami normy ČSN EN ISO 9001:2009, požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2005 a specifikacemi normy OHSAS 18001:2008. To je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu produktu, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve společnosti.

   Vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování integrovaného systému kvality, systému životního prostředí a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

Hlavní činnosti:

- základní konstrukce staveb (zakládání)

- zemní práce

- demolice

- výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací a plynovodů

- výstavba a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch (živičné, dlážněné,...)

- odbahnění rybníků a zpevňování břehů

- autodoprava

- recyklace materiálů mobilním drtičem

- pronájem stavebních strojů