2003

  • Kanalizace – Adamov

  • Vodovod a kanalizace – Ševětín - Nádražní ulice

  • ČOV – Nová Ves

  • Rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace ulice Nádražní – obec Ševětín

  • Vybudování nových zpevněných ploch vč. inženýrských sítí v areálu Výstaviště a.s. – České Budějovice