2012

  • Výstavba bioplynové stanice v Kladrubech u Rokycan
  • Zemní práce a podkladní konstrukce komunikací pro nový objekt Jihočeské university
  • Výstavba bioplynové stanice Maršov
  • Odbahnění a nové břehové stěny návesního rybníku v Branišově
  • Zpevněné plochy Baby centra Šikulka v Č. Budějovicích
  • Oprava chodníků a kapličky v Hrdějovicích
  • Zpevněné plochy v Borovanech