2013

  • Výstavba silážních žlabů Maršov
  • Výstavba komunikací a inženýrských sítí v BPS Marsov
  • Opravy komunikací - DIAMO Mydlovary, DPD Chlumec, Strážkovice, Křenovice
  • Odbahnění Hodějovického rybníka
  • Stavební úpravy kravína - Koroseky, Nová Ves
  • Vodovodní řad, oprava kanalizací a komunikací Branišov
  • Demolice víceúčelového objektu Kondik Č.Budějovice
  • Nové přemostění místní cesty u rybníka Vytín 
  • Oprava bezpečnostního přelivu rybníku Lhoták